Banja Luka na pravom putu!

Naša vizija Banje Luke 21. vijeka kojoj stremimo i kako činimo jeste: Grad sa perspektivom razvoja, grad aktivnih građana, ekonomski razvijen, infrastrukturno i komunalno povezan iznutra i izvana, sa bogatim kulturnim, sportskim i turističkim sadržajima, ugodan za život, sa zdravom i zaštićenom životnom sredinom.

Programom Banja Luka „2025PLUS“ postavljene su tri osnovne teze o budućem razvoju Grada:

  1. Banja Luka kao otvoren i prijateljski grad
  2. Banja Luka u novoj fazi razvoja
  3. Banja Luka kao ugodno mjesto za život

Nastavićemo strateškim pravcima razvijati našu Banju Luku i graditi buduće simbole po kojima će biti prepoznatljiva, istovremeno zadržavajući specifični šarm zbog kojeg toliko volimo naš grad.

Potpuno stabilne, transparentne i uspješne javne finansije, koje su obilježile protekli četvorogodišnji period – naše su opredjeljenje i za naredni period, što će omogućiti nastavak intenzivnog ulaganja u razvojne projekte.

Ostajemo na pravcu stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta kroz razvoj poslovnih zona, formiranje Naučno-tehnološkog parka, podsticaje privredi i poljoprivredi, a kroz linije podrške za najugroženije sektore nastojaćemo da se minimiziraju štete ekonomske krize nastale usljed epidemije korona virusa.

Kao i do sada, u fokusu našeg djelovanja jesu svakodnevne potrebe „običnog čovjeka“, za kojeg ćemo omogućiti stabilno vodosnabdijevanje, moderne i bezbjedne saobraćajnice, mostove i kružne tokove, a sve uz nastavak dosadašnje politike otvorenosti i saradnje.

Bitno nam je i zdravlje naših sugrađana, te ćemo planirati nove programe usmjerene na prevenciju, te se uhvatiti u koštac sa novim izazovima koje nosi svaka konkretna situacija.

Za one posebno osjetljive kategorije stanovništa: starije sugrađane, djecu i lica sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kroz našu jedinstvenu platformu „Banja Luka ljudskog lica“ obezbijedićemo niz novih programa.

Da naši đaci imaju odlične uslove rada u školama i kvalitetnu praktičnu nastavu, a predškolci srećno djetinjstvo - osiguraće nastavak ulaganja u obnovu školskih objekata i opremanje kabineta stručnih škola, te otvaranje novih vrtića i dječijih igrališta na širem području grada.

Upravo ravnomjeran razvoj svih dijelova Banje Luke, ostaje u našem fokusu, tako da nastavljamo ciklus izgradnje i rekonstrukcije društvenih domova kao važnog elementa u konceptu policentričnog razvoja Grada.

Svi ovi projekti kao krajnji cilj imaju poboljšanje kvaliteta života u našem gradu, riješene bitne komunalne i infrastrukturne probleme i bolje pretpostavke za razvoj ostalih djelatnosti, od privrede i turizma, do kulture, obrazovanja i sporta.

Na nama je da i dalje predano radimo kako bi naš i vaš grad bio što ugodnije mjesto za život!

preuzmi Skini program