Nova faza razvoja

Dragi Banjalučani,

Naš grad je u proteklih nekoliko godina vidno narastao u brojnim pogledima. Svi relevantni parametri za praćenje razvoja to pokazuju - od zapošljavanja, građevinarstva, saobraćajne i komunalne infrastruktura, gradskih javnih finansija, do trgovine, turizma, sporta, kulture i drugih oblasti. Strateški pristup i marljiv rad su bili ispravno opredjeljenje i tako treba da se i nastavi, pogotovo sada kada nam je 2020. godina donijela novi izazov u vidu pandemije, sa kojom se bori cijeli svijet.

<

Ostvareni prihodi Grada

<

Zaduženost Grada po godinama

<

Trend rasta ukupnog broja zaposlenih na području Grada

<

Trend pada broja nezaposlenih na području Grada

<

Trend kapitalnih ulaganja Grada

<

Procentualno učešće kapitalnih ulaganja u realizovanim rashodima i izdacima

<

Prihodi u budžetu Grada po osnovu zakupa

Prihod od zakupa poslovnih prostora i garaža
Ukupan prihod od zakupa
<

Suficit budžeta po godinama

<

Pregled ostvarenog prometa u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva na godišnjem nivou

Djelatnost pripreme i posluživanja hrane i pića

Smještaj

Trgovina na malo, bez trgovine motornim vozilima i motociklima

2017.
2018.
2019.

Podsticaji privredi

3,5

miliona konvertibilnih maraka za subvencije

203

samostalna preduzetnika pokrenula vlastiti posao

131

privrednik dobio podršku Grada Banja Luka

1000

radnika zaposleno indirektno programima podrške

Poslovna zona Ramići

Više od 3,5 miliona KM Grad je uložio za razvoj infrastrukture u Poslovnoj zoni „Ramići“, čime je obezbijeđena potpuno nova saobraćajna infrastruktura, vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, elektroenergetska i telekomunikaciona kanalizacija, te javna LED rasvjeta. U isto vrijeme, 15 investitora, koji trenutno posluju u zoni, ukupno su investirali oko 13,7 miliona u zemljište, izgradnju objekata i nabavku opreme. Otvorena je i nova zona „Jelšingrad“, u koju je ušao prvi investitor.

15

investitora

285 +

radnika

3,5 mil KM

za razvoj infrastrukture

Poslovna zona Ramici

Podijelite sa drugima

WhatsApp
Viber