Нова фаза развоја

Драги Бањалучани,

Наш град је у протеклих неколико година видно нарастао у бројним погледима. Сви релевантни параметри за праћење развоја то показују - од запошљавања, грађевинарства, саобраћајне и комуналне инфраструктура, градских јавних финансија, до трговине, туризма, спорта, културе и других области. Стратешки приступ и марљив рад су били исправно опредјељење и тако треба да се и настави, поготово сада када нам је 2020. година донијела нови изазов у виду пандемије, са којом се бори цијели свијет.

<

Остварени приходи Града

<

Задуженост Града по годинама

<

Тренд раста укупног броја запослених на подручју Града

<

Тренд пада броја незапослених на подручју Града

<

Тренд капиталних улагања Града

<

Процентуално учешће капиталних улагања у реализованим расходима и издацима

<

Приходи у буџету Града по основу закупа

Приход од закупа пословних простора и гаража
Укупан приход од закупа
<

Суфицит буџета по годинама

<

Преглед оствареног промета у области трговине, туризма и угоститељства на годишњем нивоу

Дјелатност припреме и послуживања хране и пића

Смјештај

Трговина на мало, без трговине моторним возилима и мотоциклима

2017.
2018.
2019.

Подстицаји привреди

3,5

милиона конвертибилних марака за субвенције

203

самостална предузетника покренула властити посао

131

привредник добио подршку Града Бања Лука

1000

радника запослено индиректно програмима подршке

Пословна зона Рамићи

Више од 3,5 милиона КМ Град је уложио за развој инфраструктуре у Пословној зони „Рамићи“, чиме је обезбијеђена потпуно нова саобраћајна инфраструктура, водовод, оборинска и фекална канализација, електроенергетска и телекомуникациона канализација, те јавна ЛЕД расвјета. У исто вријеме, 15 инвеститора, који тренутно послују у зони, укупно су инвестирали око 13,7 милиона у земљиште, изградњу објеката и набавку опреме. Отворена је и нова зона „Јелшинград“, у коју је ушао први инвеститор.

15

инвеститора

285 +

радника

3,5 мил КМ

за развој инфраструктуре

Poslovna zona Ramici

Подијелите са другима

WhatsApp
Viber