Бања Лука 2025 – Презентација програма

Бањалука отворен и пријатељски град
(за све, досељене, домицилне и друге, пријатељски за бизнис и за туристе и госте)

Бањалука у новој фази развоја
(након успостављања административних капацитета Републике фокус на развоју, квалитетном запошљавању, новим индустријским, трговинским, туристичким капацитетима)

Бањалука угодно мјесто за живот
(стратешко планирање, дугорочни циљеви и планови, визија развоја, зеленило, паркови, дјечја игралишта, култура, забава)

Градска управа

 • Вредновање рада службеника
 • Електронски регистар предмета и “чишћење ладица”
 • Убрзати рад на предметима – скратити локалне процедуре и измјене закона
 • Реорганизација одјељења и одсјека и екстерна процјена – флексибилност, ефикасност
 • Петогодишње планирање људских ресурса
 • Градски архитектa и пејзажни архитекта
 • Пројекат управљања градском имовином

Јавна предузећа и установе на нивоу Града

 • Реорганизација јавних предузећа и установа и екстерна анализа
 • Комунални холдинг и један рачун за грађане
 • Јачање Цивилне заштите
 • Јединствена аутобуска карта
 • Рурални развој – инфраструктуру везати за комунлани холдинг, а за пољопривредна домаћинства креирати готове понуде
 • Размотрити формирање спортско-културног центра
javna preduzeca banja luka

Школство и култура, наша историја и традиција

 • Потребна нова основна школа на уписном подручју школе на Старчевици,
 • Отварање нових вртића и проширивање постојећих – примарно у постојећим школским објектима са вишком простора
 • Наставак политике стипендирања и приправнички стаж за најбоље дипломце у Градској управи или градским јавним предузећима/установама
 • Стипендирање дјеце из социјално осјетљивих категорија
  Реконструкција објекта Банског двора – активни центар и организатор и мотиватор културних догађања и домаћин различитих удружења
 • Оснивање Музеја Бановине
 • Наставак реконструкције Кастела
 • Вјечна ватра и спомен обиљежје Отаџбинског рата
 • Наставак политике стамбеног збрињавања породица погинулих и РВИ
 • Подршка и регионална промоција значајних културних, спортских и рекреативних догађања

Буџетске политике – јавне финансије на нивоу града

 • Одржавање текућег баланса или благог текућег суфицита
 • Реструктурисање дуга
 • Смањити износ пореза на непокретности у појединим зонама уз појачану контролу наплате и регистрованости некретнина
 • Размотрити смањење појединих градских накнада, такси, ренте и сл.
 • Мање учешћа плата градске администрације у буџету
grad banja luka

Најкрупнија комунална питања

 • Рјешење проблема Градске Топлане, примарно промјеном енергента
 • Изградња више водовода
 • Наставак радова на канализационој мрежи и припрема капиталног пројекта одвођења отпадних вода и великог прерађивачког капацитета (средства из страних извора)
 • Реконструкција и изградња локалних саобраћајница
 • Укључивање Бањалуке у систем “паметних градова”
 • Посебан грант за пројекте мјесних заједница
 • Сарадња на пројектима на регионалним путним правцима
 • Постепена замјена семафорског система регулисања саобраћаја кружним токовима
 • Нови паркинг простори у граду и примарно рјешавање паркинга код УКЦ
komunalna pitanja banja luka

Бољи услови за развој и запошљавање

 • Повластице и смањења градских накнада таксе, ренте и сл. за инвестиције и градњу нових производних објеката или привођење намјени постојећих неискориштених објеката
 • Промоција капацитета и потенцијала Града
 • Савјетодавно тијело за консултације са пословном заједницом ради олакшавања пословања у Граду
 • Привлачење нових пословних субјеката у индустријској зони у Рамићима, те припрема и промовисање нових простора
 • Из средстава за подршку запошљавању подржати: набавка машина и основних средстава, “start up” и високотехнолошки пројекти и пројекти за додатно запошљавање и самозапошљавање и средства за СТЕМ
 • Учешће у пројектима енергетских објеката “Бочац 2” и “Крупа ниска”
 • Неискориштени пословни простори, објекти и земљиште биће стављени на располагање за нове послове по повољним накнадама

Млади, спорт и рекреација

 • Стратешки план зелених површина, паркова, тргова и рекреативних зона
 • “Бања Лука на обалама Врбаса” – израда мастер плана
 • Изградња нових објеката спортских, забавних и културних садржаја
 • Изградња/реконструкција 3 дворане
 • Изградња дјечијих и спортских игралишта у насељима
 • Спортски и рекреативни центар са одређеним културним садржајима на Лаушу
 • Обогаћивање градских простора, тргова, зграда и насеља – креативни потенцијал студента АУБЛ, те умјетника и слободних стваралаца
 • Промјена система суфинансирања спортских догађаја и удружења (принцип успјешности)
 • Дом омладине – нови концепт трајања, центар омладинских дешавања и слободног изражавања
 • Неискориштене градске пословне просторе искористити за “coworking” (програмери, дизајнери, новинари, интернет предузетници, архитекте, блогери, )
 • Пројекат “Спорт у школе”
 • Изградња помоћног фудбалског терена за Градски стадион
 • Понуда бицикла у новом пројекту са више паркиралишта и уз минималну накнаду

Здравствена заштита

 • Пресељење Хирургије на простор УКЦ на Паприковцу
 • Ријешити проблем смјештаја Психијатрије и пренамјене садашњег простора
 • Реконструкција простора “Поликлинике” – Дома здравља
 • Смањити гужве и побољшати услугу проширењем простора за лабораторију у Дому здравља
 • Анализа постојеће мреже породичних амбуланти
 • Обезбједити превентивне прегледе одговарајуће генерације пацијената за најтежа обољења
 • Отворити нови објекат/простор Завода “Мирослав Зотовић” у Граду
 • Рјешавање проблема бањских капацитета у Топлицама – ревитализација и пуштање у функцију здравствене заштите, рехабилитације и туризма
 • Увођење пројекта вантјелесне оплодње у УКЦ (сарадња са Владом РС)

Туризам и угоститељство

 • Промоција туристичких садржаја, примарно у сусједним земљама (Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Аустрија, Мађарска)
 • Пројекат “4 дана Бањалуке са околином”
 • Увођење туристичког возила за главне градске туристиче руте и рекреативне зоне
 • Изградња бар још једног већег хотела са 4 звјездице
 • Константно планирање, организовање, одржавање и промовисање садржаја за туристе (од постојећих објеката до забавних садржаја)
 • Завршетак реконструкције главне градске пјешачке зоне уз реконструкцију Банског двора и уређење два мини парка
 • Флексибилна промјена радног времена угоститељских објеката
Banjaluka 2025 godine - Kastel

Безбједан град

 • Дефинисати критичну градску инфрастрктуру кључну за функционисање Града, институција, привреде и грађана,
 • Извршити безбједносну процјену и израдити пројекат обезбјеђења
 • Оформити Градски центар за мониторинг
 • Дугорочно: опремити школе и вртиће адекватним системом видео надзора и дојаве пожара, видео надзор критичних градских саобраћајних чворишта, службена возила опремити ГПС системима ради праћења ангажовања, потрошње и експлоатације
Banjaluka 2025 godine - bezbjedan grad

Стара лица

 • Наставити и проширити политику прогресивног субвенционисања градског и приградског превоза
 • Обезбједиће се и уредити више објеката/простора за потребе пензионерских клубова и удружења
 • Размотрити проширење капацитета социјалне заштите за кућну његу која би давала сервис старим особама код њихових кућа/станова.
 • Подстаћи волонтерски и хуманитарни рад за помоћ старим и немоћним

Политика отворених врата и сарадње

 • Преиспитати распоред мјесних заједница у Граду
 • Провођење избора за органе мјесних заједница у 2017. год.
 • Изградити барем 55 стамбених јединица за локалну интеграцију избјеглица и расељених особа (РБ СЕ)
 • Развијање интензивне сарадње са невладиним сектором и грађанским иницијативама
 • Развијање интензивне међународне сарадње
 • Програм отворен за друге идеје и пројекте
 • Консултације градоначелника и одборника са грађанима на више локација на цијелом градском подручју
Banjaluka 2025 godine - gradska uprava